Fastighetsskötsel

Vi utför

Framtidens fastighetsskötsel är här. Fastighetsskötsel på ett så tyst och fossilfritt sätt som möjligt och med miljövänliga maskiner och utan att använda giftiga preparat i Västerås med omnejd och god fastighetsskötsel kräver kunskap samt erfarenhet. Vårt mål är att vara helt fossila fria före år 2030 vilket vi är på god väg att uppnå redan nu. Ständiga förbättringar och nya miljömål sätts upp hela tiden inom företaget . Fastighetsskötsel handlar inte bara om att skapa en trygg boendemiljö, utan det bygger lika mycket på att hålla igång en ömsesidig kommunikation, som skapar ständiga förbättringar av underhållet.  Fastighetsskötsel har vi hållit på med sedan vi startade företaget 2009 så vi har 10 års erfarenhet utav de. Dom som anlitar oss är både privata och kommunala bostadsbolag.
Oftast så har de handlat om att sköta delar utav bostadsområdet tex gräsklippningen, ogräsrensningen eller häckklippningen men även skötsel av hela området vad allt de innebär.

 • Tyst och lugn utemiljö utan att störa dom boende
 • Trädgårdsmästare
 • Miljövänligt
 • Plantering och trädgårdsanläggning
 • Häckklippning, beskärning av buskar och träd.
 • Lövupptagning
 • Gräsmattor, gräsklippning, trimning, kantskärning ogräsbekämpning, mossbekämpning.
 • Ogräsrensning
 • Stubbfräsning
 • Snöröjning och sandning.
 • Sandupptagning.
 • Lokalvård
 • Fastighetsjour
 • Tillsyn av fastighet

Kontakta oss

grasblasning (1)