Häckklippning

Vår verksamhet kan utföra alla typer utav häckklippning och buskbeskärning. Från långa och höga häckar till mindre varianter så som prydnadsbuskar.. All häckklipning sker på ett miljövänligt sätt med fosilfriabränslen eller av batteridrift

Kontakta oss